Jsme rodinná firma s více jak 30-ti letou tradicí.
Již druhou generaci navrhujeme a vyrábíme stroje a nástroje.

Kontrola průběhu F-s

Kontrola průběhu F-s:

(průběh síly lisu v závislosti na poloze beranu)

Hydraulické lisy v provedení DEU jsou již v základním provedení vybaveny plynulým odměřováním polohy beranu a měřením tlaku v hydraulickém obvodu.

Řídící systém lisu v provedení DEU umožňuje vyhodnocení průběhu síly v závislosti na poloze beranu a jeho vykreslení do přehledného grafu.

Vyhodnocení průběhu F-s bývá požadováno tam, kde je kladen důraz na sledování kvality výroby.

Typickým příkaldem může být:

 • lisování (montáž) dvou dílů do sebe, kdy průběh F-s přímo odpovídá přesahu a tedy nosnosti lisovaného spoje
 • lisování na přesnou polohu, kdy je důležitým kritériem právě výsledná poloha / hloubka zalisování

Vyhodnocení průběhu F-s přímo na lise:

 • veškeré nastavení vyhodnocení průběhu F-s je uloženo v receptuře

  (pro každý nástroj tak může být uloženo jiné nastavení vyhodnocení)

 • lze zadat rozsah zdvihu beranu, ve kterém se záznam a vyhodnocení provádí
 • lze zadat přírustek polohy nebo síly pro vytvoření bodu záznamu
 • lze zvolit, zda se má kontrolovat dosažení koncové polohy DÚ (dolní úvrati beranu)

  (lze zadat požadovanou koncovou polohu DÚ a její toleranci)

 • lze definovat až 5 „tolerančních oken“ – tedy oblastí, kterými má záznam procházet
 • po ukončení zdvihu a vyhodnocení průběhu F-s lis upozorní obsluhu, zda vyrobený kus byl nebo nebyl v souladu s požadovaným průběhem
 • v grafickém zobrazení průběhu F-s jsou barevně rozlišeny části záznamu podle toho, zda leží v zadaném tolerančním okně nebo jsou nad nebo pod požadovanou hodnotou
 • počet záznamů uložených přímo v lise je omezený a je dán velikostí paměti lisu a „hustotou“ bodů jednotlivých záznamů

  (při zaplnění paměti lisu se nejstarší záznamy přepisují nejnovějšími)


Komunikace stroje s připojeným PC a ukládání dat:

Pro trvalou archivaci záznamů F-s je možné využít externí PC (server) připojené k lisu pomocí. K tomu slouží program:

HŠV Logger

 • instalovaný program běží jako služba na pozadí a zajišťuje ukládání záznamů F-s do stromové adresářové struktury na zadaném úložišti / disku
 • každý záznam je uložen jako jeden soubor
 • ukládané záznamy jsou tříděny podle název dílu \ rok \ měsíc \ den \ název stroje

Vyhodnocení průběhu F-s na PC:

Pro prohlížení archivovaných záznamů na externím PC slouží program:

HŠV Viewer

 • může být instalován i na jiném PC, než na kterém je služba HŠV Logger
 • může komunikovat s připojeným lisem a načíst nebo odeslat nastavení vyhodnocení průběhu F-s
 • umožňuje prohlížení archivovaných záznamů
 • lze prohlížet jak jednotlivé záznamy samostatně, tak i vybranou skupinu záznamů
 • zobrazené záznamy lze vytisknout nebo uložit jako obrázek
 • data k zobrazeným záznamům je možné zkopírovat a vložit např. do EXCELu jako tabulkuposlední aktualizace: 12 / 2020